hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Båthavnen > Siste nytt

2021.

1: Fortøyningsregler

Følgende fortøyningsregler gjelder: 

2: Forskrifter for båthavnen

Følgende forskrifter gjelder:

3: Havnekomiteen 2021

Følgende er oppnevnt til havnekomite i 2021

4: Mandat havnekomiteen

Årsmøte i velforeningen har vedtatt følgende mandat for havnekomiteen


 


02.09.13

Hei båtfolk i Sørfjorden!!

Når ting først tar laust, skjer det fort.

Vi signerte kontrakt med Betongflytebrygger AS på fredag som var. Levering er avtalt den 13.09.2013
Fortøyningsutstyr er bestilt og blir levert og utsatt førstkommende onsdag.

Planen var en delt betaling på 30 % ved kontraktsinngåelse, og resten ved levering. I og med at leveringen skjer innen kort tid,
og leverandøren krever å få inn penger før levering, ber vi om at hver enkelt betaler inn hele beløpet i en gang. 
Vi ber derfor om at betalingen gjøres så fort som mulig, og senest innen 13.09.2013.

Påminning om kontonr. 0539 64 28433
Ved spørsmål og annet, send e-post eller ring.

Jeg sender e-post eller ringer i morgen med nødvendige opplysninger til alle som har skrevet kontrakt på båtplass.
Retningslinjer og en mer utfyllede kontrakt blir overlevert ved tildeling av båtplassen.


Vennlig Hilsen

Kjell-Arne Corneliussen
Leder

 23.07.13

Båthavn-info.

Alle papirer er nå sendt inn til kommunen, og de har lovet å se på disse denne uken. Så snart vi har kommunens godkjenning, vil vi starte forhandlinger med bryggeleverandøren med sikte på å skrive kontrakt for levering av bryggene. Forhåpentligvis vil dette skje i slutten av neste uke.
Vi vil da få en forfallsdato for innbetaling av 30 % av kontraktsbeløpet. Vi sender da ut e-post til alle som har meld seg på, så sjekk e-posten framover.
 
Vi er godt i gang, og jobber med en tidsplan for utlegging av bryggeanlegget så tidlig som mulig i september.
 
Mer info kommer etter hver, så sjekk nettsida ofte. 


 01.07.13

Båthavnen; siste frist 15.juli

Endelig besluttning er tatt ang. båthavnen i Oldervika.
Hvis ikke min. 20 stk melder seg blir prosjektet skrinlagt.
Mer informasjon og kontrakt finner du her 


20.06.13

Info om arbeidet med Båthavnen.

Vi jobber med  å få til en løsning med Betongflytebrygger har nå fått tegninger og kostnadsoverslag, det gjenstår å få kostnader på forankring og utlegging av Fortøyninger samt Godkjenning hos Rødøy Kommune.
Et alternativ på 20 båtplasser og et på 30 båtplasser, det er billiger pr båtplass å bygge ut 30 stk
Men det avhenger av om vi får 30 interesserte eller bare 20 stk og utfra det må vi se på forskjellige Finansieringsløsninger.


Vi inviterer til Møte på Ungdomshuset ang Båthavna.
29.06.2013  kl. 16:00


 30.03.13:

Velforeningens årsmøte har sluttet forslaget fra arbeidsgruppen om at:

  1. Utbygging av båthavn med molo slik som opprinnelig planlagt, er skrinlagt.
  2. Det skal i stedet arbeides for en etappevis utbygging med eventuelle betong bølgedemper. I første omgang med plass til ca 15 båter.


 9.4.2012:

Årsmøte i velforening vedtok en ny gjennomgang av prosjektet for å kvalitetssikre fremtidige vedtak:
Se utredningen under handlingsplanen for 2012 under årsmøte 2012

 13.3.2011

Det er mulig oppstarttidspunktet må forskyves. Det kommer av bankens krav om nødvendig garanti for lånebeløpet. Jeg hadde møte med banken på fredag 11. mars og skal ha møte igjen på mandag. Jeg er ganske sikker på at vi klarer å løse også denne utfordringen, men som sagt krever banken mere garanti enn vi pr dags dato har. 

Banken krever også at egenkapitalen skal være innbetalt. Dette vil si at de som skal ha båtplass må ha betalt inn sitt innskudd. Så jeg ber dere være forberedt på å betale det inn beløpet snart, men kravet blir ikke sendt ut før vi vet at alt er i orden.
Er det noe jeg har erfart i dette prosjektet så er det at alt er ikke klart før alt er klart.

Det er også en utfordring at det nå er mye som skal gjøres og at undertegnede må gjøre det i tillegg til mitt ordinære arbeid, så det fører til at ting lar lenger tid enn det ordinært ville tatt.

 


OPPSTARTSTIDSPUNKT BESTEMT
Etter møte med entreprenøren er det enighet om at oppstarten med utbygging av havnen starter omkring 20. mars.
Vi har gjennomgått alle priser på nytt. Når det gjelder anbudet fra entreprenøren står det fast d.v.s. i underkant av 2.5 millioner kr.a
Det har blitt forholdsvis store endringer på kostnadene ved flytebryggere og utriggere. Tidligere var det beregnet et beløp på ca kr 350.000,-  Etter å ha gjennomgått prisene på nytt pluss at vi nå med stor sikkerhet kan si at vi har fått alle utgiftene med, blir beløpet på omkring 750.000,-
Banken krever også at vi skal ha en byggeleder som kontrollerer utbyggingen i forhold til prisberegningen.
Alt er nå 95 % på plass. Noen få utfordringer står fremdeles men vi regner med at det også skal løses.
På grunn av økte kostnader må lånerammen utvides fra kr 2.000.000 til 2.200.000,- Dette har vi snakket med banken om som går med på utvidelse av rammen mot at et årsmøte i velforeningen vedtar det. På bakgrunn av dette er det innkalt til ekstraordinært årsmøte lørdag 12.februar kl 16.00. Banken går med på å utvide nedbetalingstiden på lånet fra 20 til 25 år slik at de årlige utgiftene ikke får store økninge