hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Båthavnen > Båtplasser
Pr i dag – søndag 4. juli er det kommet inn avtaler på

            2,25 m bredde                   4   plasser
            2,75 m bredde                   10 plasser
            3,25 m bredde                   1   plass
            3,65 m bredde                   1   plass
            3,80 m bredde                   1   plass
Til sammen                                     17 plasser

Egenandel                                       til sammen kr 800.997,-

I tillegg er det mottatt en kontrakt som verken inneholder
båtbredde eller beløp. Denne er ikke regnet med.
For og forsette arbeidet må vi min ha solgt 30 plasser og 1,1 mill i egenandeler.
Fra velforeningen blir det ikke jobbet videre med saken før min antall og beløp er nådd.
Vi tar ikke hensyn til telefoner med melding om at folk skal ha båtplasser, kun underskrevet kontrakter.

Vi setter nå som endelig siste frist

søndag 18.juli 2010.
Dersom det ikke på det tidspunktet er kommet inn tilstrekkelig kontrakter og vil prosjektet ble lagt bort for godt.
 
 
Idar Johnsen