hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Båthavnen > Priseksempler
PRISEKSEMPLER
Bredde 2.25 meter
Innbetaling                        Årlig rente og avdrag i 20 år beregnet ut fra 5 % rente
Kr 10.519                           kr 4.783,- (=399,- pr mnd)
Kr 20.000                           kr 4.023,-
Kr 30.000                           kr 3.220,-
Kr 40.000                           kr 2.418,-
Kr 50.000                           kr 1.615,-
Kr 60.000                           kr 813,-
kr 70.130                           kr 0,- *)

I tillegg kommer årlige leiekostnader på kr 1.150,-
Bredde 2,75 meter
Innbetaling                        Årlig rente og avdrag i 20 år beregnet ut fra 5 % rente
Kr 12.857                           kr 5.846,- (= 487,- pr mnd)
Kr 20.000                           kr 5.273,-
Kr 30.000                           kr 4.471,-
Kr 40.000                           kr 3.668,-
Kr 50.000                           kr 2.866,-
Kr 60.000                           kr 2.063,-
Kr 70.000                           kr 1.261,-
kr 85.714                           kr 0,- *)
I tillegg kommer årlige leiekostnader på kr 1.450,-
Bredde 3,25 meter
Innbetaling                        Årlig rente og avdrag i 20 år beregnet ut fra 5 % rente
Kr 15.195                           kr 6.909,- (=575,- pr mnd)
Kr 30.000                           kr 5.793,-
Kr 40.000                           kr 4.919,-
Kr 50.000                           kr 4.116,-
Kr 60.000                           kr 3.314,-
Kr 70.000                           kr 2.512,-
Kr 80.000                           kr 1.709,-
Kr 90.000                           kr 907,-
Kr 101.299                         kr 0,- *)
I tillegg kommer årlig leiekostnad på kr 1.750,-


*) De som betaler inn hele beløpet kan senere fritt omsette sin båtplass og beholde eventuell verdiøkning selv.