hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Nytt fra styret.

Selv om årsmøte ikke er avholdt, og selv om vi har måtte stenge Ungdomshuset, har styret laget to handlingsplaner for sommeren 2021.

 

Den ene handlingsplan for sommeren med Corona, og den andre med sommeren uten Corona

1: Aktivitetsplan sommeren 2021 med Corona

2: Aktivittetsplan sommeren 2021 uten Coorona.

Datoene blir lagt ut her.

Vi hadde planlagt fresbeegolf konkurranse lørdag 17.april. På grunn av uforutsette hendelser blir denne flyttet til senere i vår. 


Mars 2021
Utsatt årsmøte/stenging av UngdomshusetNYTT FRA STYRET – NOVEMBER 2020

 

1: Merking av tursti til Kvalhovedet.

Styret jobber med å få merket tursti helt opp til Kvalhovedet. Til nå har vi fått avklart hvem som er grunneiere der hvor merkingen planlegges.
Vi regner med å få starte opp med merkingen til våren 2021.
 

2: Befaring veilys.

Vi har foretatt befaring på alle veilysene fra Jektvika til og med Oldervika.

Til våren må det settes i gang rydding av skog og kratt langs linjen.

 

3: Nye veilys

Det er bestilt oppsetting av nye veilys, for det meste i Oldervika. Det trenges enda et par lys i Oldervika. Problemet er at vi ikke får plassere nye lys på Nordlandsnett sine stolper, så vi må få reist egne stolper. 
Sannsynligvis må vi ha firmaet Frost til å sette de opp, så det er ett snakk om økonomi.

På strekningen til og med Strand vil vi se på hvor det må opp nye ledlys, likeså se på hva vi skal gjøre med områder uten belysning. Spesielt gjelder det Nygård.
På strekningen Stia – Jektvika vil vi søke om midler til å få satt opp flere/nye lys.

 
4: Videoen om Sørfjorden
Videoen om Sørfjorden har vi fått gode tilbakemeldinger på. Vi vil se på om vi skal få laget flere videoer, kanskje med litt historisk vinkling.


5: Avtalen om samarbeide med Basecamp Helgeland.

Velforeningen og Basecamp Helgeland er enige om en samarbeidsavtale, det mangler bare underskrift. Avtalen gir velforeningen muligheter til å leie storsalen/kjøkkenet til aktiviteter som ikke kan gjennomføres på Ungdomshuset.

6: Parkering båthavnen.

Noe som er bemerket mange ganger tidligere, er det ikke parkeringsplass ute ved båthavna. Parkeringsplassen ligger ved butikken. Vi ble pålagt av kommunen til å bygge denne parkeringsplassen på grunn av det ikke skulle parkeres ved havna.
Dessverre ser vi at mange ikke respekterer at det ikke er parkering der. Vi vil derfor be Vegvesenet om å sette opp skilting.


7: Velforeningens tomt ved båthavna.

Tomta er nå oppfylt ferdig og gruset. Til våren blir det plassert ut benker og bord, grill, laget bålplass og mauren flyttet dit. Denne plassen er da åpen for alle å bruke.

8: Kontrakt og fortøyningsregler i båthavna.

Styret har nå gjennomgått kontrakt mellom event selger og kjøper av båtplass i havna. Alle som kjøper båtplass privat, må underskrive kontrakt med velforeningen der de må forplikte seg til å følge fortøyningsreglene.
Dette vil bli sendt ut til alle som har båtplass i forbindelse med kravet om avgift for 2021.


9: Utvidelse av havna.

Når det gjelder utvidelse er prisene vi har fått til nå såpass høye at vi er i tvil om det blir salgbart. Det jobbes derfor med å få priser fra andre aktører før vi tar en konklusjon i saken.
10: Utleie av Ungdomshuset.
Styret har fastsatt nye priser for utleie av Ungdomshuset. De nye prisene er:

  • Kr 1.000, - for ikke medlemmer
  • Kr    800, - for medlemmer
Styret har også utarbeidet en skriftlig avtale som må underskrives ved utleie.

11: Årsmøte 2021.

Årsmøte 2021 settes til lørdag den 27.mars 2021. Desom det er Corona restriksjoner, vil vi prøve å få avholdt til på Basecamp Helgeland.
Innkalling og sakspapirer bli sendt ut i forhold til vedtektenes frister
.