hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Om oss > Møtereferat

Protokoll fra styremøte i oktober 2019 
finner du her


Protokoll fra styremøte i august 2019

 

finner du her

Protokoll fra styremøte i juli 2019

finner du her


Protokoll fra styremøte i juni 2019

..finner du HERFra styret mars 2019
 

Informasjon fra styret finner du her.Referat styremøte 21. oktober 2018
 

Referat fra styremøtet finner du her, og tegninger til sak nr. 5 på møtet finner du her.
Referat styremøte 24. juni 2018
 

Styremøte 24.juni kl.12.00

Tilstede: Frank, Mona, Sten Egon, Idar, Arnold og Gerd.

Vann til ungdomshuset
Pumpe monteres på en brakett på utsiden av ungdomshuset,installeringen og kobling utføres av Gaute.Sten Egon sørger for et frostsikkert overbygg over pumpen.

SØRFJORDDAGEN 14. Juni
Fiskekonkurranse start kl 11.00 - kl 13.00
Ansvarlig: Idar og Peder Indergård
Premiering av størst,minst og total vekt fisk.
Idar og Peder har fullmakt til å kjøpe inn premier.
Startkontingent
Kr 50,00 for barn under 12 år
Kr 100,00 for enslig voksne
Kr.200.00 for familie.
Premiering på ungdomshuset ca.kl.15.00

Idar lager oppslag for dagen og legger ut på nett.

ANDEBALL løp
Idar ordner med innkjøp av baller/ ender .150 stk Må være større enn de vi 
Premier er gavekort fra Sørfjorden Dagligvare
Kr.500
Kr.300
Kr.150
Kr.150
Ansvarlig Sten Egon og Frank
Loddbok for ballene/endene legges ut på butikken. KR. 50 PR ball/and.
Endene/ballene slippes i elva kl.14.00
Premiering ca.kl.15.00 på ungdsomshuset.

GRILLING
Grill tennes rundt kl 13.00

Salg Kl.14.00
ansv. Svein,Mona,Arnold
Koteletter m tilbehør kr100  ..to koteletter for kr.150
Burger m brød og tilbehør   kr 100 ...to  burgere for kr.150
Pølser m brød kr. 30 ..to for kr 50
Tilbehør er potetsalat og vanlig salat.

Laminerte plakater med priser ansv. Idar og Sten Egon

Fest kl.20.00
HOVEDANSVARLIG FOR FESTEN ER IDAR.

Salg av
Lapskaus kr.100 ,00 m påfyll en gang.
Øl små bokser kr 50,00
Vin PR glass kr.50.00
Alkofri øl kr. 30.00
Alkofri vin PR glass 50,00
Brus kr 30,00
Kaffe gratis
Nattmat pølse m/brød og rester av lapskaus og fra grilling.

Dans til Pondus.


Idar søker skjenkebevilling og kjøper inn vin.

Matkomite/ innkjøp  8 pers
Baransvarlig Gunnar og Idar
Innkjøp av øl foretas hos Anne Grete 
Ringnes, Nordland, Tuborg


Noen navn på personer som skulle forespørres til komiteer,satt opp.
Matkomiteen.    
Navn.                                            Ans
Turid og Helge                                Idar
Hege og Alf Magne.                        Gerd
Merete og Svein.                            Gerd 
Inger Anne og Ann May.                  Sten Egon og Frank
Hallvard og Wenche Lill.                  Idar

Til lørdagskafeen 
Liv og Dag.                                    Arnold

Dersom noen av disse ikke kan være med spørres:
Dagfinn og Aud.                              Idar
Evelyn og Tor.                                 Arnold
Ståle og Natasha                            Gerd
Mats og Elise.                                 Mona

NB Meld fra til Idar så snart disse er forespurt,så holder han oversikten.

Matkomiteen har ansvaret for matlaging,servering og rydding etter middagen.
Noen av komiteen må være vakter under arrangementet
Her foreslås  Alf Magne, Svein og Hallvard.

Sommerlotteriet og klokkelotteriet (egen bok )er startet kr 5,00 PR lodd.
Loddbøkene ligger på butikken.

Sommerlotteriet trekkes rundt midnatt på festen.
Klokkelotteriet fortsetter utover høsten.


Rigging av telt.
Her ble det sakt at det trengtes mange folk...
Ansvaret legges på leder.

Event.
Sak fra Svein Høgås
Innkjøp av HDMI kabel til ungdomshuset. Idar ordner det + ny ruter.
Lydplanke.  Her har både Rita Svingen og Idar en å selge.ikke vedtak på noe kjøp enda.

Sak fra Peder Indregård
Båthavngruppe/leder
Gruppa består av
Sten Egon Haueng
Peder Rengård
Ørjan  Jamtli
Kjell Arne Corneliussen
Gaute Dilkestad
Sten Egon kaller inn til møte og sørger for konstituering.

Status for vedtakene på årsmøte.
Ut fra handlingsplanen er vi i rute for første halvår.
Leder skal sørge for at vi får pris på renovering av strømnettet på ungdomshuset.
Likeså må leder sørge for igangsetting av påbygg til lagerrom.

Årsmøteprotokoll 
Kopi av protokoll er tilsendt.
Protokoll har div.mangler.Sekretær får beskjed.

Sak fra Idar
1 Drift av velforeningen
Her kom det kritikk fra styremedlemmer om manglende styring. Vedtak blir ikke fulgt opp. VI må gå gjennom handlingsplan for året jevnlig.
Referat fra forrige styremøte gjennomgås på møte.
2 funksjonell styring.
Informasjon av aktiviteter på Sørfjordsiden
Havnekomiteen. (Sten Egon MÅ kalle inn til første møte og få konstituert komiteen)
Ungdomshuset.( Hvem har ansvar for rydding,vasking,vedlikehold.manglende lys i tak.
Handlingsplan ( Denne er så godt som fulgt opp )

IT partner og Telemix kommer begge med tilbud av nett.

Bårhavnkomiteen 
STen Egon H Hanssen
Kjell Arne Corneliussen
Ørjan Jamtli
Peder Rengård
Gaute Dilkestad


Gerd
Ref.

Neste møte søndag 8.juliReferat fra medlemsmøte

Her er referat fra medlemsmøtet som ble holdt på Ungdomshuset lørdag 22. mars

Årsmeldingen for 2017

Årsmeldingen for 2017 finner du her.

Referat årsmøte for 2017 

Referatet fra årsmøtet finner du her.