hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Om oss > Nettsiden

Nettsiden

 

Sørfjorden velforening har fattet et spesielt styrevedtak 13. mars som følge av myndighetenes arbeid mot Coronasmitte.
             Inntil videre blir det ingen aktiviteter i velforeningens regi!
Det vil si at det ikke blir kafèdrift, bingo eller andre tilstellinger eller møter.
Årsmøte er dermed også utsatt inn til videre.

Dette vil vare inn til de sentrale helsemyndighetene melder at normal aktivitet kan opptas. Vedtaket gjelder fra dags dato.
 
      Begrunnelse
 
 Virus smitter i inkubasjonstiden, altså før en merker noen symptomer på at en er smittet. Inkubasjonstiden for corona er fra 5 til ca 11 dager. Det vil altså si at det er viktige med tiltak for å forhindre smitte før en vet at en er smittet. 
Corona smitter ved dråpesmitte. Derfor har myndighetene satt grense for 1 meters avstand mellom folk f.eks på de serveringsstedene som får lov til å holde åpen.
Hvilke rolle har vi som velforening om i dette ?

Normalt er jo en av våre viktigste oppgaver å lage møteplasser for folk, f.eks gjennom lørdagskafe, bingo og andre sammenkomster. 
Nå har vi den motsatte rollen - hindre at folk kommer sammen på de samme møteplassene. 

Selv om vi er ikke er så mange mennesker i Sørfjorden, er våre lokaler - f.eks Ungdomshuset ikke laget slik at man kan hindre at folk kommer for nært hverandre.
Selv om vi ikke er så mange folk som normalt er i Sørfjorden, må vi gjøre hva vi kan for at de som er der, ikke blir satt i smittefarlige situasjoner. 
Vi må også huske på at veldig mange - storparten av de som er/kommer til Sørfjorden er pensjonister, og mange av oss er i den sårbare gruppen i tilfelle smitte.
Styret i Sørfjorden velforening